Nolikumi

KONKURSA NOLIKUMS
Sezonas loms 2018’

Konkursa mērķis.
Atzīmēt labākos makšķerniekus starp ILGKS ČAIKA biedriem. Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa.

Laiks un vieta.
Konkurs notiek no 2018. gada 2.maija navigācijas sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.decembrim.

Konkursa organizators – ILGKS Čaika, atbildīgais – Valdes loceklis Kaspars Zvaigzne, mob. tel. 29107325

Konkursa dalībnieki.
ILGKS Čaika biedri, kuri iesnieguši valdei fotoattēlus (elektroniski), kurā redzams loms, Latvijā noķerts sams, zandarts, līdaka vai asaris vai ILGKS ČAIKA dežurantam, uzrādot reģistrējuši, Latvijā noķertu samu, zandartu, līdaku vai asari.

Konkursa noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Asaris tiek pieņemts ieskaitē sākot ar 30 cm.

Uzvarētāju noteikšana (nominācijas).
5.1. Lielākais sams noķerts 2018. gadā
5.2. Lielākā līdaka noķerta 2018. gadā
5.3. Lielākais zandarts noķerts 2018. gadā
5.4. Lielākais asaris noķerts 2018. gadā

PIEZĪME

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Par apbalvošanu tiks izziņots ne vēlāk kā 2019. gada kopsapulcē.
Balvas konkursa dalībnieki saņem 2019. gada kopsapulcē.

Īpaša balva kooperatīva biedram, kurš pirmais no 01.09.2018
Iīdz 01.12.2018 uzrādīs dežurantam, saskaņā ar noteikumiem, noķeru lasi.