Atkārtotas biedru kopsapulces pieņemtie lēmumi

28.maijā pl.12:00 kooperatīva teritorijā notika atkārtota biedru kopsapulce.

Kopsapulce nolēma:

 • Apstiprināti valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu kooperatīvā un atsevišķu biedru izslēgšanu no kooperatīva biedru rindām;
 • Apstiprināja 2015.gada pārskatu un 2016.gada budžetu un plānu;
 • Apstiprināja izmaiņas statūtos, kas saistītas ar minimālā pamatkapitāla (turpmāk 287,57 EUR) un pajas (turpmāk 7,11 EUR) vērtības izteikšanu eiro, uzdeva Valdes priekšsēdētājam iesniegt dokumentus lai reģistrētu izmaiņas Uzņēmumu reģistrā;
 • Nolēma paaugstināt biedru naudu, sākot ar 2017.gadu tā būs 125,- EUR.

Paldies biedriem kuri atrada laiku un ieradās uz atkārtoto kopsapulci.

ILGKS ČAIKA Valde

Paziņojums par ATKĀRTOTU biedru kopsapulci

Ņemot vērā ka uz 2016.gada 14.maija kopsapulci neieradās vairāk par pusi no balss tiesīgiem kooperatīva biedriem ILGKS ČAIKA valde izsludina Atkātotu kopsapulci.

 • ATKĀRTOTA Kopsapulce notiks 2016.gada 28.maijā (sestdiena)
 • Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
 • Sākums pl.12:00

Darba kārtība:

 • Sapulces vadītāja, protokolista, protokola pareizības apliecinātāja, darba kārtības apstiprināšana;
 • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
 • gada sabiedrības budžeta un 2016.gada darbības plāna apstiprināšana;
 • Biedru naudas lielums (ar 2017.gadu)
 • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
 • ILGKS ČAIKA statūtu grozīšana (saistībā ar pamatkapitāla izteikšanu Eiro);
 • Citi jautājumi.

Atkārtota kopsapulce būs par tiem pašiem jautājumiem, attiecīgi tā būs lemt tiesīga neatkarīgi no tā cik balss tiesīgie kooperatīva biedri būs ieradušies uz to. Kooperatīvs ir visu biedru kopējais īpašums, lūdzu neļaujiet citiem izlemt par sevi un atrodiet laiku apmeklēt kopsapulci.

Paziņojums par biedru kopsapulci

 • Kopsapulce notiks 2016.gada 14.maijā
 • Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
 • Sākums pl.12:00

Darba kārtība:

 • Sapulces vadītāja, protokolista, protokola pareizības apliecinātāja, darba kārtības apstiprināšana;
 • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
 • gada sabiedrības budžeta un 2016.gada darbības plāna apstiprināšana;
 • Biedru naudas lielums (ar 2017.gadu)
 • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
 • ILGKS ČAIKA statūtu grozīšana (saistībā ar pamatkapitāla izteikšanu Eiro);
 • Citi jautājumi.

Ja kopsapulce nenotiks jo nebūs lemttiesīga, par atkārtotu biedri tiks informēti atsevišķi, pagaidām atkārtota kopsapulce plānota uz 28.maiju.

Vēlamies atgādināt, ka balss tiesības ir tikai tiem biedriem kuriem ir pilnībā nokārtotas saistības ar kooperatīvu, tas ir divas dienas pirms kopsapulces ir nomaksāta biedru nauda par katru garāžu 50% apmērā, katram biedram ir viena balss neatkarīgi no paju (garāžu) skaita.

2016.gada konkurss par lielāko zivi sāksies 1.maijā

Konkurss “Sezonas lielākais loms 2016” sākas 1.maijā

Konkurss paredzēts ILGKS ČAIKA biedriem, balvu var saņemt  par  lielāko samu,
līdaku, zandartu vai asari, kas noķerts 2016.gadā Latvijas ūdeņos.

Pilns nolikuma teksts sadaļā Sacensības

Iepriekšējo sacensību uzvarētāji sadaļā Goda dēlis

Talka 2016

2015.gada 23.aprīlī (sestdiena) ILGKS ČAIKA teritorijā notiks talka. Aicinām sakopt savas garāžas un apkārtējo vidi