Balva par Zandartu!

Ar 1.jūniju beidzas saudzēšanas laiks zandartiem un tos ir atļauts paturēt lomā. Lai kooperatīva biedriem padarītu interesantāku zandartu makšķerēšanu starp visiem, kuri sestdien 3.jūnijā dežurantam uzrādīs dienas gaitā noķertu zandartu, lielākā zandarta ieguvējs saņems balvu.

Lomu dežurantam var uzrādīt dienas gaitā, balva tiks izsniegta 8.jūnijā valdes pieņemšanas laikā. Ar lielākā zandarta ieguvēju sazināsimies personīgi.

Jaunumi uz 2017.gada 27.maiju

2017.gada 22.aprīlī notika ČAIKA biedru atkārtota kopsapulce.

Kopsapulce uzklausīja valdes priekšsēdētāja atskaiti par padarīto un nākotnes plāniem, apstiprināja gada pārskatu, tika atzīmēti 2016.gada makšķerēšanas sacensību un konkursa uzvarētāji, pieņemti jauni biedri, diemžēl dažu no esošajiem izslēdza no kooperatīva biedru vidus.

Biedru nauda uz 2018.gadu paliek nemainīga, tas ir EUR 125,- par gadu.

 

Veiksmīgi ir uzsākusies navigācijas sezona, kā arī tiem ČAIKA biedriem, kuru vaļasprieks ir makšķerēšana ir savi panākumi. Kopsapulcē izziņoto balvu par 1.maijā noķerto lielāko līdaku saņēma Jevgēnijs Kočins. Daugavā noķerts pirmais lasis šogad, kā arī kooperatīva teritorijā tika noķerta sīga (32cm).

Kopsapulces izziņošana

ILGKS ČAIKA biedru kopsapulce tiek izziņota

2017.gada 12.aprīlī (trešdiena) pulksten 10:00

Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,

 

Darba kārtība:

 • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
 • gada sabiedrības budžeta un 2017.gada darbības plāna apstiprināšana;
 • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
 • 2016.gada konkursa makšķerēšanā uzvarētāju izziņošana un apbalvošana;
 • Citi jautājumi.

 

ja kopsapulce nebūs lemttiesīga, atkārtotu kopsapulci, par tiem pašiem jautājumiem, izziņojam

2017.gada 22.aprīlī (sestdiena) pulksten 12:00

Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,

 

ILGKS ČAIKA valde

Līdz 1.aprīlim jābūt nomaksātai vismaz pusei no biedru naudas par 2017.gadu.

Godātie kooperatīva ČAIKA biedri!

Vēlamies atgādināt, ka līdz 2017.gada 1.aprīlim jābūt nomaksātai vismaz pusei no biedru naudas par 2017.gadu. Kā arī, uz tiem uz kuriem tas attiecas, nokārtotām saistītām par iepriekšējiem gadiem.

2017.gada 1.aprīlī tiks mainīts vārtu pieejas kods, pultīm kods tiks mainīts tikai tiem biedriem un kooperatīva teritorijā, varēs iebraukt tikai tie biedri, kuriem saistības būs nokārtotas.

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie kooperatīva valdes.

p.s. Saskaņā ar kopsapulces lēmumu no 2017.gada 1.janvāra biedru naudas iemaksa par gadu ir 125.00 EUR (viens simts divdesmit pieci eiro, 00 centi).

Ir vēlme iegūt Starptautisko atpūtas kuģa vadītāja apliecību (ICC), Jūrniecības izglītības centrs „Azimuts” apmācības uzsāk 27.martā.

CSDD licencēts Jūrniecības izglītības centram „Azimuts” aicina pieteikties kārtējā grupā Mācību kursam “Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos” un “Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos” kuģošanas līdzekļiem līdz 24 metriem. Eksāmens jākārto CSDD. Nokārtojot eksāmenu Jūs iegūstiet starptautisko atpūtas kuģa vadītāja apliecību (ICC) kura dod iespēju kuģot gan iekšējos, gan piekrastes ūdeņos (60 jūras jūdzes jeb 110 km no krasta līnijas).

Nodarbību sākums ieplānots 2017. gada 27. martā plkst. 19:00 SIA “Lapa Ltd” telpās. Rīgā, Cēsu ielā 31 k-1, 4.stāvā, (Kvartāls Barons).

Vairāk informācijas un tiešsaistes pieteikšanās http://azimut.lv

 

Лицензированный CSDD Морской учебный центр „Azimuts” формирует очередную группу по обучению судоводителей катеров, моторных яхт и парусных яхт длиной до 24 метров. Экзамен в CSDD. Успешно сдавшие экзамен получают международный сертификат судоводителя ( ICC ) моторизованного судна (катер/моторная яхта) категории „Прибрежное плавание” и/или судоводителя парусной яхты категории Прибрежное плавание с правом выхода в море до 60 морских миль (приблизительно 110 км) от береговой черты любого государства.

Начало занятий планируется на 27.03.2017. в 19:00 по адресу, Ригa Цеcу 31 k-1, 4. этaж пoмeщeния “Lapa Ltd” (Kvartāls Barons)

Регистрация желающих производится on-line. http://azimut.lv

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS BĒRNIEM un ČAIKA KAUSS 2016

2016.gada makšķerēšanas sacensības organizē un balvas sagādā ČAIKA, sacensības ar balvām atbalsta interneta veikals un veikals makšķerniekiem JIG.LV, atrodas centrā Avotu ielā 17, pagalmā, internetā www.jig.lv un lielveikals makšķerniekiem Lucky Fishing, Ķengaragā, Prūšu iela 1, tc Gauja.

„ČAIKA MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS BĒRNIEM 2016”

Individuālās sacensības makšķerēšanā no krasta pilsētas vidē (Čaika teritorijā)

Piedalās Čaika biedru vai uzaicināto personu ģimenes locekļi līdz 14 gadu vecumam.

Sacensības notiek no 2016.gada 17.septembris (sestdiena)

Reģistrācijas sākums 10:00, apbalvošana 14:15 –. Kopā 4 pirmās vietas.

Sacensības notiek ja ir vismaz viens dalībnieks.

 

„ČAIKA KAUSS 2016”

Komandu sacensības spiningošanā no laivas ar mākslīgo mānekli (Rīgas pilsētas ūdeņos)

Piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūguši ČAIKA biedri.

Sacensības notiek no 2016.gada 8.oktobris (sestdiena)

Reģistrācijas sākums 06:00, apbalvošana 15:15 –. Apbalvo pirmās 3 vietas.

Sacensības notiek ja ir vismaz viens dalībnieks.

 

Abu sacensību nolikumus var atrast sadaļā Sacensības

Abu sacensību nolikumi saskaņoti ar Rīgas domi un Valsts Vides dienestu.

Čaika statūti apstiprināti

Vēlsmies informēt ka ILGKS ČAIKA statūti, kuros tik veiktas izmaiņas lai izteiktu kapitāla daļas eiro, ir pieņemti un reģistrēti Uzņēmumu reģistrā. Statūtu aktuālā versijas pieejama lapas sadaļā Čaika.

Atkārtotas biedru kopsapulces pieņemtie lēmumi

28.maijā pl.12:00 kooperatīva teritorijā notika atkārtota biedru kopsapulce.

Kopsapulce nolēma:

 • Apstiprināti valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu kooperatīvā un atsevišķu biedru izslēgšanu no kooperatīva biedru rindām;
 • Apstiprināja 2015.gada pārskatu un 2016.gada budžetu un plānu;
 • Apstiprināja izmaiņas statūtos, kas saistītas ar minimālā pamatkapitāla (turpmāk 287,57 EUR) un pajas (turpmāk 7,11 EUR) vērtības izteikšanu eiro, uzdeva Valdes priekšsēdētājam iesniegt dokumentus lai reģistrētu izmaiņas Uzņēmumu reģistrā;
 • Nolēma paaugstināt biedru naudu, sākot ar 2017.gadu tā būs 125,- EUR.

Paldies biedriem kuri atrada laiku un ieradās uz atkārtoto kopsapulci.

ILGKS ČAIKA Valde

Paziņojums par ATKĀRTOTU biedru kopsapulci

Ņemot vērā ka uz 2016.gada 14.maija kopsapulci neieradās vairāk par pusi no balss tiesīgiem kooperatīva biedriem ILGKS ČAIKA valde izsludina Atkātotu kopsapulci.

 • ATKĀRTOTA Kopsapulce notiks 2016.gada 28.maijā (sestdiena)
 • Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
 • Sākums pl.12:00

Darba kārtība:

 • Sapulces vadītāja, protokolista, protokola pareizības apliecinātāja, darba kārtības apstiprināšana;
 • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
 • gada sabiedrības budžeta un 2016.gada darbības plāna apstiprināšana;
 • Biedru naudas lielums (ar 2017.gadu)
 • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
 • ILGKS ČAIKA statūtu grozīšana (saistībā ar pamatkapitāla izteikšanu Eiro);
 • Citi jautājumi.

Atkārtota kopsapulce būs par tiem pašiem jautājumiem, attiecīgi tā būs lemt tiesīga neatkarīgi no tā cik balss tiesīgie kooperatīva biedri būs ieradušies uz to. Kooperatīvs ir visu biedru kopējais īpašums, lūdzu neļaujiet citiem izlemt par sevi un atrodiet laiku apmeklēt kopsapulci.